doubtmusic dms-126 plays the Enka


Umezu Katzutoki

Umezu Katzutoki, alto saxophone (1, 4, 8, 13), soprano saxophone (2, 7, 9, 11); bass clarinet (3, 6), clarinet (5, 10, 12, 14).
 1. Karajishi Botan (04.39)
 2. Yume Wa Yoru Hiraku (02.59)
 3. Hokkikou (04.57)
 4. Onna No Iji (03.50)
 5. Tsugarukaikyo Fuyugeshiki (04.23)
 6. Yorokobi Mo Kanashimi Mo Ikutoshitsuki (02.14)
 7. Yagiri No Watashi (04.22)
 8. Zange No Neuchi Mo Nai (03.37)
 9. Baennorae (06.18)
 10. Ame No Bojo (04.57)
 11. Hana To Chou (05.12)
 12. Mugonzaka (04.04)
 13. Namida No Misao (03.32)
 14. Ringo No Uta (02.08)
Recorded at GOK Sound, Tokyo, on 2, 3 October 2008.

Cover design (reproduced above) by Sasaki Akira.


Go to list of doubtmusic recordings or to Independent Record Labels page