j.n.d. re-records 002 F.ly L.ow O.der R.oll O.ver I


Floros Floridis

Floros Floridis, alto saxophone; Vangelis Tsotridis, electric guitar; Nektarios Karatzis, acoustic bass; Nikos Psofogiorgos, drums; Vasilis Komatas, clarinet; Pandelis Stoikos, trumpet.

  1. Pustseno (10.02)
  2. Sarki (to Yiorgos Fillippidis) (09.43)
  3. Lahana (09.45)
  4. Seriani (09.08)
  5. Stergios (09.37)
  6. Pavlos melas (08.10)
  7. Tis fotias (to Stamatis Bililis) (07.35)
Recorded 21,22,23rd of March 2002 at Magnanimus Recording Studios, Thessaloniki.

Cover painting (reproduced above) by Floros Floridis.


Go to list of j.n.d. re-records or to Independent Recording Labels Page