Lyra 4936 Florina Brass Band II


Florina Brass Band

Lazaros Valkanis, clarinet, alto saxophone; Floros Floridis, alto and soprano saxophones; Pandelis Stoikos, trumpet; Panayiotis Ioannou, trombone; Yiorgos Valkanis, accordion; Nektarios Karatzis, acoustic bass; Sakis Samaras, daul, snare; Nikos Psofoyiorgos, drums, percussion.

 1. Seryiani (03.37)
 2. Leventikos I (06.02)
 3. Lahana (04.54)
 4. Maria (07.34)
 5. Hasapiko (05.24)
 6. Mouriki (04.52)
 7. Stergios (06.09)
 8. Macedonian syrto (05.41)
 9. Sousta (03.13)
 10. Yiorgos 9/8 (06.40)
 11. Leventikoç II (07.41)
 12. Tis fotias (07.27)
 13. Sarki (04.27)
Recorded at Magnanimous Studio, Thessaloniki, Greece, December 1998 - February 1999.


Go to Independent Recording Labels Page