Wax Records TKCH-71425 Lol Coxhill & Totsuzen Danball 2


Lol Coxhill/Totsuzen Danball

Lol Coxhill, soprano saxophone; Eiichi Tsutaki, drums, vocals, percussion; Shunji Tsutaki, guitar; Hiroyuki Kawakami, bass.

  1. Hokanokoto 1 (04.42)
  2. Honnno-Sukoshi-Nokotta Bakuzen-To-Shita Inshou (03.28)
  3. Jibun-Ga-Keishiki-Ni Torawareta-Sugata (02.52)
  4. Omote-Ni-Denai-Hyoumen (09.38)
  5. Sakki-Omoitsuite-Ima-Wa-Wasureta-Katarikuchi (03.43)
  6. Hokanokoto 2 (04.42)
  7. Christmas song medley (03.16)
Recorded at Yellowknife Studio, Mand-la 2, Tokyo, probably 21 March 1998.

Cover photograph (front cover reproduced above) by Hiromi Wakui; art direction and design by Junko Ishino.


Go to Independent Recording Labels Page